Ak. maliar Naďa Rappensbergerová-Jankovičová

nada-1971

Akademická maliarka Naďa Rappensbergerová – Jankovičová už niekoľko desaťročí je výraznou súčasťou slovenského výtvarného umenia ako grafička a ilustrátorka. Svojimi litografiami výrazne zasiahla do utvárania podôb slovenskej grafiky, ilustráciami a exlibrismi ovplyvnila formovanie slovenskej knižnej tvorby, ktorú obohatila aj svojím literárnym dielom (Jediné ráno, 1978). Texty katalógov pre jej výstavy písali rozliční slovenskí i zahraniční kritici a teoretici, vyšlo o nej niekoľko monografických prác a boli nakrútené filmy. Pozornosť jej venovali mnohí novinári a publicisti, patrí medzi populárne osobnosti slovenskej kultúry. Výrazný a osobitý prejav N. Rappensbergerovej je dôverne známy odborníkom i milovníkom výtvarného umenia a je aj v povedomí širokej verejnosti, čomu prispelo množstvo pravidelných výstav po celom Slovensku, novinová a knižná ilustrácia (200 titulov). Získala niekoľko domácich i zahraničných ocenení za grafiku, exlibris a ilustrácie.
Kritici zdôrazňujú, že Naďa Rappensbergerová-Jankovičová patrí k výrazným osobnostiam súčasnej slovenskej grafiky, že ju charakterizuje štýlová osobitosť a vyhranenosť, v ktorej sa spája poetické s filozofickým, citlivý intuitívny ponor s pevným racionálnym nadhľadom. Pripomínajú, že jej voľné grafické listy sú živým prúdením reality zmnožujúcich sa predstáv, pocitov a impulzov vnútorného sveta človeka, do ktorého vstupuje príroda ako čistý prameň a miera správnosti všetkého, čo človek poznáva. Vo svojej tvorbe dospela k elegantnej vyrovnanosti, istote, jej práce sú poetické, ale najmä ľudské. Pôsobivo stvárnila (cez vonkajšiu realitu) bohatý vnútorný citový i myšlienkový svet súčasného človeka, najmä mladej generácie s dôrazom na ženu a jej vzťah k objektu svojej lásky. Krehkosť a dôverčivosť sveta dievčenských hrdiniek upomína na ich zraniteľnosť, od ktorej nie je ďaleko ku sklamaniam a k tragédiám. Autorka akoby sa chvela starosťou o ich osud, nevtieravo pripomína potrebu porozumenia, citlivého prístupu k človeku, čistoty medziľudských vzťahov. Tu korení pozitívny umelecký program N. Rappensbergerovej aj jej úsilie o kontakt s verejnosťou – preto často vystavuje bez ohľadu na to, či je to v malej galérii alebo prezidentskom paláci.
Ľuboslav Moza.

Naďa a prezident

Prezident SR Ivan Gašparovič v rozhovore s ak. maliarkou Naďou Rappensbergerovou-Vernisáž 17 marec 2005.

NAĎA RAPPENSBERGEROVÁ JANKOVIČOVÁ
VÁS VÍTA
VO SVOJEJ VIRTUÁLNEJ GALÉRII